Vakuutusedustus

Vakuutusedustusta harjoittava Titanium Life Oy tarjoaa kansainvälisten ja kotimaisten vakuutusyhtiöiden sijoitussidonnaisia vakuutuksia, jotka räätälöidään asiakkaan uuden tai olemassa olevan sijoitussalkun ympärille.

Sijoitussidonnainen vakuutus mahdollistaa sijoittajalle monenlaisia verohyötyjä sekä kanavan globaaleille arvopaperimarkkinoille.

Sijoitusvakuutus

Vakuutuksellinen sijoituspalvelu on tehokas tapa hoitaa sijoitusvarallisuutta.

Riippuen tarpeistasi, voit hyödyntää vakuutuksessasi valintasi mukaan sijoitusneuvonta- tai omaisuudenhoitopalveluamme. Vakuutussäästö muodostuu maksetuista vakuutusmaksuista, sijoituskohteiden arvonkehityksestä, talletuksista, koroista, osingoista ja tuotonmaksuista.

Sijoitusvakuutus sisältää henkivakuutuksen, jonka perusteella vakuutetun kuolemantapauksessa edunsaajalle maksetaan vakuutussäästöön perustuva henkivakuutuskorvaus. Sijoitusvakuutuksessa vakuutuksenottaja on yleensä yksityishenkilö, mutta voi olla myös yhtiö tai yhteisö.

Verotus:

Ryhmäeläkevakuutus

Ryhmäeläkevakuutus on yrityksen ottama tietylle henkilöstöryhmälle tarkoitettu kollektiivinen eläkevakuutus. Ryhmäeläkevakuutuksella voidaan täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja varhentaa eläkkeelle siirtymistä.

Vanhuuseläkettä maksetaan kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti ja alin mahdollinen eläkkeen aloittamisikä on 55 vuotta. Vakuutukseen kuuluu henkivakuutusturva, josta maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille vakuutussäästön määrä. Vakuutukseen voidaan liittää valinnaisena myös turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta.

Vakuutussäästön arvonkehitys voidaan liittää yksillöllisellä sijoitusstrategialla Titaniumin omaisuudenhoitopalveluun tai halutessa vakuutusyhtiön tarjoamaan laskuperustekorkoon.

Verotus:

VARAA TAPAAMINEN TÄSTÄ

Varaa tapaaminen