USA:n erittäin vahva tuloskausi ja presidentti Trumpin jatkuva paikallisten yritysten toimintaympäristön tukeminen voimisti jälleen osakekurssien erkaantumista USA:n ja Euroopan välillä. Yhdysvalloissa tehtailtiin uusia kaikkien aikojen korkeimpia indeksitasoja, etenkin teknologiasektorin vetämänä, samaan aikaan, kun Euroopassa synkisteltiin mm. Turkin valuuttakriisin syventymistä. S&P 500 -indeksi nousi vahvan heinäkuun jälkeen edelleen elokuussa 3,2 % dollareissa ja vahvistuneen valuutan takia jopa 4,2 % euroissa mitattuna. Kehittyvien markkinoiden heinäkuun helpotus jäi lyhytaikaiseksi ja markkinat palasivat lasku-uralle -2,7 % tuotolla elokuussa. Euroopan osakemarkkinoilla ei millään löydy positiivista virettä ja esimerkiksi STOXX 600 indeksi päätti kuukauden 2,1 % pakkasella. Pohjoismaiset osakkeet olivat selvästi muita alueen pörssejä vahvempia ja pinnistivät plussalle 0,4 % kuukausituotolla. Kotimainen OMX Helsinki oli pohjoismaisien pörssien valopilkku 2,1 % tuotollaan.

Loppuvuoden tärkein kysymys liittyy eri talousalueiden kasvun, vakauden ja yritysten tuloskunnon kehittymiseen. Useiden kehittyvien maiden, kuten Turkin, Argentiinan, Etelä-Afrikan ja Kiinan ongelmaksi on noussut sijoittajien luottamuspula vallitsevaa hallintoa tai sen ajamaa politiikkaa kohtaan. Huomionarvoista on, että esimerkiksi viime vuonna erinomaisesti kehittynyt Kiinan teknologiasektori on ollut suurimpien laskijoiden joukossa tänä vuonna hallinnon puuttuessa paikallisten yritysten toimintaan rajoittavasti. Myös Euroopassa ollaan nähty luottamuspulan seurauksia mm. Italian korkojen nousuna ja pankkisektorin heikkoutena. Nähtäväksi jää, mitä presidentti Trumpilla on hihassaan Euroopan varalle, mutta viimeisimpien twiittien perusteella hän ei suhtaudu Eurooppaan yhtään sen positiivisemmin kuin muihinkaan kilpaileviin talousalueisiin. Trumpin politiikka ei miellytä monia, mutta USA vaikuttaa tällä hetkellä olevan ainoa talousalue, joka porskuttaa kaikilla sylintereillä. Toki USA:ssakin on nähtävissä merkkejä syklin hiipumisesta ja esimerkiksi erittäin tasainen korkokäyrä vihjaa sijoittajien epäluottamuksesta kasvun jatkumiseen.

Luottamuspula on heikentänyt monien kehittyvien maiden valuuttoja ja esimerkiksi J.P. Morganin laskema kehittyvien maiden valuutta –indeksi on laskenut alimmille tasoilleen sitten vuoden 2010 ja noin 50 % huipuistaan. Kriisimaat ovat pyrkineet vastaamaan valuuttapakoon nostamalla korkojaan ennätyskorkeiksi, jonka seurauksena kuluttajien ja paikallisten yritysten luottamus ja toimintaedellytykset heikkenevät. Myös inflaatio on lähtenyt näissä maissa kovaan nousuun. Usein tällaisen negatiivisen kierteen katkaisemiseen on tarvittu ulkopuolisen tahon, kuten IMF:n väliintuloa.

Olemme suosineet ylipainoa USA:n osakemarkkinoiden osalta ja vaikka ne ovatkin nousseet selvästi muita markkinoita paremmin, painoi jälleen vahva tuloskausi niiden arvostustasot noin vuoden 2016 tasoille. Vallitseva markkinatilanne tukee näkemystämme ja jatkamme USA:n osalta ylipainossa ja vastaavasti kehittyvien markkinoiden osalta selvässä alipainossa. Laajaa maantieteellinen hajautus vähentää yksittäisten maiden ja talousalueiden tuomaa riskiä salkussamme ja pyrimme myös hyötymään euron heikkoudesta. Epävarmuuden kasvaessa on ensiarvoisen tärkeää turvata sijoitussalkun kassavirrat esimerkiksi kiinteistösijoituksilla.

 

Haluatko saada Investiumin Markkinakatsauksen kuukausittain suoraan sähköpostiisi?
TILAA UUTISKIRJE SÄHKÖPOSTIISI TÄSTÄ

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Investium Oy:n (”Investium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Investium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Investiumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.