Markkinoiden palautuminen loppuvuoden korjausliikkeestä jatkui helmikuussa,  vaikka mitään konkreettisia positiivisia uutisia ei maailmantaloutta vaivaaviin ongelmiin kuukauden aikana saatukaan. Luottamusluvut ja talouden toimeliaisuutta mittaavat indikaattorit heikkenivät edelleen laajalla rintamalla. Markkinat vaikuttavat tällä hetkellä kuitenkin optimistisilta sen suhteen, että USA:n ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut saadaan tulevien kuukausien aikana vihdoin sovituksi. Positiivisesta osakemarkinoiden kurssikehityksestä huolimatta pääomavirrat osakerahastoihin ja ETF:iin ovat globaalisti olleet negatiivisia jo pidempään. Pääomia ovat lisänneet erityisesti rahamarkkinasijoitukset sekä valtion lainarahastot Yhdysvalloissa. Kauppasodan ratkeaminen tulisi merkittävästi vähentämään yritysten ja sijoitttajien epävarmuutta, joka osaltaan tulisi tukemaan myös pääomavirtojen siirtymistä takaisin osakemarkkinoille.

Euroopan osakemarkkinat olivat helmikuussa pitkästä aikaa niukasti vahvimpia, STOXX 600 indeksin noustessa kuukauden aikana +4,15 %. Euroopan sisällä pohjoismaiset osakkeet nousivat +3,61 % ja suomalaiset osakkeet +2,52 %. USA:n osakkeet jatkoivat myös vahvoina ja S&P 500 indeksin osakkeet tuottivat kuukauden aikana euroissa +3,76 %. Vuoden alusta S&P 500 indeksi on noussut euroissa jo yli +12 % ja pienet yhtiöt tätäkin selvästi enemmän. Kiinan osakkeiden raju nousu jatkui myös helmikuussa (+15,61%), mutta laajempi kehittyvien markkinoiden MSCI Daily Emerging Markets Net TR indeksi päätyi helmikuussa vain 0,82 % plussalle.

Tuloskausi on käytännössä saatu USA:ssa päätökseen ja Euroopassakin valtaosa yrityksistä on raportoinut neljännen kvartaalin tuloksensa. USA:ssa tulokset kasvoivat 4. kvartaalilla noin +12% vuosivauhtia ja koko kuluneena vuonna +22,5%. Euroopassa tulokset laskivat viimeisellä kvartaalilla -1 % vuosivauhtia lähinnä autoteollisuuden ja finanssisektorin erittäin heikkojen tulosten takia. Vuosikasvu jäi Euroopassa +6 %:iin. Kalenterivuoden 2019 odotuksia on laskettu edelleen ja nyt USA:ssa odotetaan +4 % tuloskasvua ja vastaavasti Euroopassa +5 % kasvua. Arvostustasot heijastavat näitä laskeneita kasvuodotuksia kuitenkin kohtuullisen hyvin, eivätkä osakkeet ole etenkään mataliin korkotasoihin nähden erityisen haastavasti hinnoiteltuja. Yksi merkittävimmistä Kiinan kasvun hiipumisen ja USA:n protektionismin uhreista on ollut Saksan osakemarkkina. Vielä vähän aikaa sitten Euroopan kasvumoottorina toimineen Saksan kasvulukujen ja paikallisten yritysten luottamuslukujen kehitys onkin ollut surullista seurattavaa. Mikäli Kiinan tilanne kuitenkin helpottaa odotusten mukaisesti lähikuukausien aikana, on P/E luvulla 14 arvostetussa markkinassa hyvää nousupotentiaalia.

Emme ole muuttaneet näkemystämme laajan Euroopan osakemarkkinan suhteen ja uskomme osakepoiminnan olevan edelleen ainoa oikea tapa alueelle sijoittamisessa. Käännymme kuitenkin taktisesti positiivisemmiksi Saksan osalta. Kehittyvien markkinoiden osakkeissa ja koroissa suosimme ylipainotusta ja uskomme pääomavirtojen tukevan niitä myös jatkossa, kun USA:n keskuspankki hidastaa koronnostojaan. Euroopan korkomarkkina tarjoaa kuitenkin ainoastaan yksittäisiä kiinnostavia sijoituskohteita ja suosimme korkojen sijaan korkeamman tuottopotentiaalin reaaliomaisuutta.

 

Haluatko saada Investiumin Markkinakatsauksen kuukausittain suoraan sähköpostiisi?
Tilaa Uutiskirje täältä.

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Investium Oy:n (”Investium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Investium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Investiumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.