Toukokuu oli vihdoin kuukausi, jolloin globaali sentimentti kääntyi ja huomio keskittyi vallitseviin epävarmuustekijöihin ja poliittisiin ongelmiin. Jälkikäteen on helppo ihmetellä, että markkinoilla jaksettiin näinkin kauan jättää mm. kauppasodan ja Brexitin ratkaisuyritysten jatkuva kariutuminen huomioimatta uutisoinnin rajoittuessa pääasiassa riskimarkkinoiden vahvuuteen ja menneeseen kasvuun. Osakkeiden tekninen kuva heikkeni toukokuussa selvästi ja monilla markkinoilla päädyttiin kuukauden lopulla jo trendiviivojen ja tukitasojen alapuolelle, tai ainakin niiden välittömään läheisyyteen. Tämä yhdistettynä geopoliittisiin epävarmuustekijöihin ja kesän lähestymiseen saa meidät entistäkin varovaisemmiksi riskin suhteen.

USA:ssa S&P 500 indeksi saavutti vielä huhtikuussa kaikkien aikojen korkeimman lukemansa, mutta toukokuussa sen tuotto oli -6,4 %. Euroopassa osakkeet pakittivat kuukauden aikana STOXX 600 indeksillä mitattuna 4,9 %. Kiina, joka on ollut kehittyvien markkinoiden (-6,8 % toukokuussa euroissa) valopilkku, laski keskuspankin huhutuista tukiostoista huolimatta huimat 12,7 %. Huolimatta rajuista korjauksista toukokuussa, ovat osakkeet yhä selvästi plussalla vuoden alusta mitattuna, joten myyntiä voidaan hyvinkin nähdä vielä lisää lähitulevaisuudessa, kun instituutiot vähentävät riskipositioitaan ennen kesää. Tuloskauden alkuun on vielä aikaa ja likviditettiä vähentää entisestään lähestyvä ns. hiljainen periodi, jonka aikana yritykset eivät saa hankkia omia osakkeitaan.

Osakemarkkinoiden alkuvuoden optimismin takana oli vahva usko sovun löytymiseen Kiinan ja USA:n kauppaneuvotteluissa ennen kuin suurempaa vahinkoa ehtii globaalille talouskasvulle tapahtua. Uusimmat tariffit, teknologioiden vientirajoitteet ja esimerkiksi Kiinan uhkailu harvinaisten maametallien viennin rajoittamisella ovat kuitenkin merkkejä siitä, ettei kumpikaan osapuoli ole halukas tinkimään kannastaan. Sovun löytyminen lyhyellä tähtäimellä onkin entistäkin epätodennäköisempää.

Keskuspankkien elvyttävämpi politiikka nähtiin markkinoilla aluksi positiivisena, mutta nyt ennemminkin pakkorakona globaalin taantuman estämiseksi. Teollisuuden luottamusluvut ovat lyhyen stabiloitumisen jälkeen käääntyneet jyrkästi alas, eivätkä yritykset ole halukkaita kasvattamaan investointeja näin epävarmassa tilanteessa. Markkinat ovatkin siirtyneet hinnoittelemaan jo useita koronlaskuja USA:n keskuspankilta seuraavien 12 kuukauden aikana. Korkomarkkinat ovat lähes kaikilla kehittyneillä markkinoilla käänteisiä, mikä on yleensä edeltänyt taantumaa. Esimerkiksi Saksassa 10-vuoden valtionlainojen korko saavutti kuukauden lopulla kaikkien aikojen matalimman tasonsa.

Olemme jo jonkin aikaa kehottaneet suhtautumaan yltiöpäiseen riskinottamiseen varauksella ja kehottaneet arvioimaan sijoitusvarallisuuden kokonaisriskiä kriittisesti. Osakemarkkinoilla vakavaraisiin ja terveisiin yrityksiin sijoittaminen on vallitsevassa markkinatilanteessa selvästi kasvuyhtiöitä turvallisempaa. Erityisesti USA:n osakemarkkinaan liittyy negatiivisten yllätysten riski, koska se on ollut pitkään sijoittajien suosikki ja sen hinnoittelu perustuu nopean kasvun jatkumiseen. Reaaliomaisuus on jo pitkään ollut suosikkimme tasaisten kassavirtojen ja matalamman hintariskin takia. Markkinoiden noussut heilunta tarjoaa myös mahdollisuuksia erilaisten rakennesijoitusten tekemiseen, joiden avulla voidaan tavoitella tuottoja myös laskevilla markkinoilla.

 

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Titanium Sijoituspalvelut Oy:n (”Titanium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Titanium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Titaniumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.