Osakemarkkinoiden hermostuneisuus jatkui marraskuussa ja etenkin Euroopassa kuukauden ensimmäisten viikkojen positiivinen vire kääntyi periodin loppua kohden jälleen negatiiviseksi ja indeksit päättivät kuukauden lähelle vuoden alimpia tasojaan. Korjausliike on saavuttanut lähes kaikilla merkittävillä markkinoilla yli 10 % tason ja vuoden lähestyessä loppuaan on ilmeistä, ettei tästä vuodesta tule USA:ta lukuunottamatta positiivista osakevuotta. Euroopassa osakemarkkinat ovat vuoden alusta mitattuna pakkasella noin viidestä kymmenneen prosenttiin ja yksi heikoimmista pörsseistä on ollut Saksan DAX, jonka tuotto lähestyy jo -15 % tasoa.

Suomen pörssi pärjäsi negatiivisesta sentimentista huolimatta pitkään hyvin, mutta kahden viime kuukauden rajun, noin 15 %, kurssilaskun jälkeen myös OMX Helsingin tuotto painui vuoden alusta mitattuna pakkaselle. USA:n osakemarkkina on teknologiayhtiöiden rajujen kurssikorjausten jälkeen yhä kuluvan vuoden osalta muutaman prosentin plussalla dollareissa mitattuna ja euro-määräiselle sijoittajalle USA:n osakemarkkinat ovat tuoneet tähän mennessä 8-11 % tuoton.

Viimeaikaiset talouden aktiviteettia ja eri toimijoiden luottamusta mittaavat julkaisut ovat olleet selvästi odotettua heikompia. Jatkuvalla poliittisella epävarmuudella ja kauppapoliittisilla nokitteluilla näyttää olevan vaikutusta myös reaalitalouteen ja mm. yritysten valmiuteen tehdä investointeja. Myös keskuspankit ovat huomanneet tämän ja esimerkiksi USA:n keskuspankki FED oli jo koronnostoihin liittyvissä lausunnoissaan selvästi pehmeämpi kuin vielä muutama kuukausi sitten. Joulukuun koronnosto on yhä todennäköinen, muttei 100% varma kuten vielä kuukausi sitten. Vaikka keskuspankit vakuuttavatkin olevansa riippumattomia markkinoista, uskomme niiden kuitenkin seuraavan markkinoiden ja talouden kehitystä tarkasti ja reagoivan mahdolliseen pysyvämpään negatiiviseen käänteeseen markkinoita tukevasti.

Yrityslainojen riskipreemiot ovat olleet lievässä nousussa käytännössä koko kuluvan vuoden ja liike on voimistunut osakemarkkinoiden heikkouden myötä. Luottovastuutapahtumia ei olla vielä juurikaan nähty, mutta heikossa markkinasentimentissä nousevat korot yhdistettynä leveneviin riskipreemioihin tekevät heikoimpien yritysten uudelleenrahoituksesta haastavaa. Nousseet tuottotasot tekevät korkean riskin yrityslainoihin sijoittamisesta houkuttelevampaa, mutta nousseiden riskien takia pysymme yhä näiden sijoitusten osalta selektiivisinä ja varovaisina. Kehittyvien markkinoiden korot ovat kärsineet suhteellisesti eniten ja tarjoavat opportunistisille sijoittajille jo mielenkiintoisen mahdollisuuden rakentaa positioita.

Varoitimme kesän jälkeen osakemarkkinoiden kohonneesta riskistä ja suosittelimme voittojen kotiutusta. Korjausliike on jo nyt merkittävä, mutta samaan aikaan riski talouskasvun heikkenemisestä on kasvanut, minkä takia emme nostaisi osakeallokaatiota ainakaan vielä. Korjausliikkeen hyödyntämiseksi suosimme kehittyviä markkinoita ja niiden painotusta allokaatioissa takaisin neutraaliksi. Perusteena optimismillemme on koronnostojen hidastuminen, alueen suhteellinen edullisuus ja tuloskasvu, sekä pääomavirtojen kääntyminen positiivisiksi. Suosimme USA:n ylipainotuksen pienentämistä ja Euroopan alipainotusta. Vakautta salkkuihin korkosijoitusten sijaan saadaan reaaliomaisuutta ylipainottamalla. Reaaliomaisuudessa suosimme erityisesti laajasti hajautettuja ja vahvoja vuokrakassavirtoja tuottavia kiinteistösijoituksia.

 

Haluatko saada Investiumin Markkinakatsauksen kuukausittain suoraan sähköpostiisi?
Tilaa Uutiskirje täältä.

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Investium Oy:n (”Investium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Investium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Investiumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.