Historiallisesti tarkasteltuna kesäkausi on ollut osakemarkkinoille alhaisimman tuottotason kvartaali, josta tuttu ”Sell in May and Go Away” lausahdus vuosittain meitä muistuttaa. Liikaa lomakalentereita katsoneet sijoittajat saivat kesäkuussa hämmästyä, kun markkinoilla koettiin useita uusia ennätyksiä.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta kertynyt tuotto vuoden ensimmäiseltä puolikkaalta oli korkein vuoden 1997 jälkeen. Samalla kesäkuun tuotto +6,89% oli vahvinta 50-luvun jälkeen (S&P 500 indeksi).

S&P 500 indeksi saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason 2954,18 kuukauden 20.päivä, jonka lähelle indeksi päätyi myös viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Euroopan osakemarkkinat pysyivät hyvin kehityksessä mukana, kun DJ Eurostoxx 50 indeksi nousi +5,89%. Kehittyvilllä osakemarkkinoilla nähtiin isoja nousuja erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Venäjällä. Laajempi MSCI Emerging Markets indeksi nousi kuukauden aikana +5,70%.

Osakemarkkinoiden kehitys vuoden alusta (paikallisessa valuutassa)

Kuva: Bloomberg

Osakemarkkinoiden vahvan nousutrendin aikana on hyvin poikkeuksellista nähdä korkotasojen painuvan voimakkaasti alemmas. Yhdysvalloissa nähtiin valtion 10 vuoden lainan tuottotason painuvan hetkellisesti alle 2,0 % tason, jossa laskua vuoden alun tasoihin n. - 0,75 % (vastaa kolmea koron laskua). Saksan valtion lainan osalta nähtiin uusi ennätys, kun 10 vuoden lainan tuottotaso laski kaikkien aikojen alimmille tasoille – 0,33 %. Positiivisen tuottotason hakeminen edellyttää Saksassa jo 20 vuoden maturiteettia.

Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden lainojen tuottotasojen kehitys
  
Kuva: Bloomberg

 

Sijoittajien arvoituksena on näiden kahden eri markkinan välittämä ristiriitainen kuva maailmantalouden kehityssuunnasta: pessimistinen korkomarkkina vs optimistinen osakemarkkina.

Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan heinäkuussa laskevan korkotasoa ensimmäistä kertaa finanssikriisin jälkeen. Koronlaskun syinä vahvasta työmarkkinasta huolimatta on voimakkaasti hiipunut teollinen aktiviteetti, alentuneet inflaatio-odotukset sekä kauppasodan luoma epävarmuus. Euroopassa EKP:n odotetaan osaltaan lisäävän tukitoimia hiipuvan talouskasvun ja inflaation johdosta, minkä vuoksi korkomarkkinoilla hinnoitellaan ensimmäistä nostoa vasta vuodelle 2023.

Merkittävä uhkatekijä osakemarkkinoiden nousulle on edelleen kauppakiistan eskaloituminen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Sijoittajat ja yritysjohtajat saivat kesäkuun viimeisenä viikonloppuna huokaista helpotuksesta, kun Trump ja Xi sopivat Osakassa neuvottelujen jatkumisesta. Yhdysvallat sallii myynnin Huaweille ja lykkää tullikorotuksia koko lopulle tuonnille Kiinasta, jonka oli määrä astua voimaan kuukauden lopussa.

 

Markkinoiden ja taloussyklin saavuttaessa uusia ennätyksiä on suositeltavaa pysähtyä arvioimaan sijoitusvarallisuuden kokonaisriskiä eri skenaarioiden kautta. Erityisesti tehokkaaseen hajautukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska seuraavassa taantumassa korkosijoituksista ei ole saatavissa totuttua hyötyä. Haemmmekin vakaata tuottoa ja hajautushyötyä salkulle reaaliomaisuuden kautta. Reaaliomaisuus on jo pitkään ollut suosikkimme tasaisten kassavirtojen ansiosta, jota yhä laskeva korkotaso tukee entisestään. Kansainväliset kiinteistörahastot ja infrastruktuurisijoitukset mahdollistavat edelleen kiinnostavan tuotto-riskin tason sekä hajautushyödyn saavuttamisen salkkutasolla.

  

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Titanium Sijoituspalvelut Oy:n (”Titanium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Titanium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Titaniumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.