Kesäkuu alkoi osakemarkkinoilla positiivisessa vireessä, mutta niiden suunta kääntyi kuukauden keskivaiheilla ja indeksit päättivät kuukauden lähelle toukokuun lopun tasoja. S&P 500 Net Total Return USD -indeksi päätti kesäkuun 0.6 % plussalle dollareissa ja 0.5 % plussalle euroissa laskettuna. Nousevat korot ja vahvistuva dollari ovat painaneet kehittyvien markkinoiden osakkeita ja paikallisvaluutoissa noteerattuja korkopapereita käytännössä tammikuusta asti ja kesäkuussa myyntipaine voimistui entisestään. MSCI Emerging Net Total Return USD -indeksi päätti kuukauden yli 4 % pakkaselle ja se on laskenut tammikuun tasoista jo yli 15 %. Euroopan osakemarkkinat laskivat STOXX 600 Net Total Return EUR indeksillä mitattuna 0.6 % ja pohjoismaiset osakkeet (MSCI Nordic Net Total Return EUR) 0.9 %. Myös OMX Helsinki Cap indeksi kärsi osansa kurssilaskussa ja painui kesäkuussa 1.2 %. Huomattavaa on, että lähes kaikki eurooppalaiset osakeindeksit jäivät vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan osalta kurssikehitykseltään negatiivisiksi.

Italia poistui parrasvaloista yhtä nopeasti, kuin se oli niihin noussutkin, mutta oletettavaa on, että uutisointi budjettikurista viisveisaavien populistipuolueiden ympärillä kiihtyy jälleen ennen syksyä. Euroopan osalta merkittävimmät poliittiset uutiset liittyivät pakolaisongelmaan ja varsinkin Etelä-Euroopan maiden haluttomuuteen toimia kaikkien turvapaikanhakijoiden vastaanottajina. Saksassa Angela Merkelin asema on asiaan liittyen jo tukala ja hallituksen kaatuminenkin on mahdollista. Talousindikaattoreiden viimeisimmät raportoidut lukemat ovat etenkin Euroopassa olleet pettymyksiä eikä USA:n protektionistinen kauppapolitiikka ole omiaan vahvistamaan yritysten luottamusta tulevaan. Epävarmuus ei ole vielä merkittävästi vaikuttanut talouskasvuun, mutta sen vaikutukset voimistuvat mikäli tilanne pitkittyy. Vaikka protektionistinen retoriikka onkin tiiviimpää ja voimakkaampaa kuin pitkään aikaan, mahtuu maailmaan puhetta ja on yhä erittäin epätodennäköistä, että kaikki uhkaillut toimet toteutettaisiin käytännössä. Pian alkava tuloskausi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kääntää sijoittajien huomio odotettavasti hyviin tuloksiin ja madaltuneisiin arvostustasoihin. USA:n osalta arvostustasoja parantavat myös massiiviset omien osakkeiden ostot yritysten kotiuttaessa varojaan Euroopasta ja Aasiasta.

Myös yrityslainojen riskilisät ovat nousseet epävarmuuden jatkuessa. Nousu on kuitenkin mielestämme enemmänkin tervettä kuin aihe suurempaan huoleen. Erittäin matalat riskittömät korot yhdistettynä mataliin riskilisiin ovat tehneet heikompien luottoluokituksen omaavien yritysten yrityslainoista houkutelemattomia. Seuraamme nousevia riskilisiä tarkasti sekä mahdollisten ostopaikkojen että vaaran merkkien varalta.

Pidämme osakkeet yhä ylipainossa ja suosimme laajaa maantieteellistä hajautusta kehittyneillä markkinoilla, joilla pääsemme hyötymään myös euron heikkoudesta. Kehittyvät markkinat pidämme allokaatiossamme yhä alipainossa sekä osakkeiden että korkojen osalta. Dollari-määräisissä lainoissa USA:n nousseet korot tekevät paikallisista yrityslainoista kehittyvien markkinoiden korkoja houkuttelevampia. Euroopassa tuottotasot eivät ole varsinkaan korkean luottoluokituksen omaavissa lainoissa houkuttelevia ja suosimme siksi korkosijoitusten sijaan järkevästi hajautettuja kiinteistörahastoja, joissa tuottoa haetaan hyvien vuokrasopimusten eikä niinkään kiinteistöjen arvonnousun kautta.

 

Haluatko saada Investiumin Markkinakatsauksen kuukausittain suoraan sähköpostiisi?

TILAA UUTISKIRJE SÄHKÖPOSTIISI TÄSTÄ

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Investium Oy:n (”Investium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Investium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Investiumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.