Yhdysvaltojen talouskasvu on jatkunut nyt yhtäjaksoisesti pidempään, kuin kertaakaan aikaisemmin. Nousukauden aikana talouden koko (BKT) on kasvanut kumulatiivisesti noin 25 %, joka on tosin vähemmän, kuin aikaisempien nousukausien aikana. Pitkittyneeseen sykliin löytyy perusteita massiivisesta keskuspankkien elvytyksestä, kohonneesta velkaantuneisuudesta sekä tuottavuuden alhaisesta kasvusta.

Paras kesälomakausi osakemarkkinoiden suhteen ajoittui kesäkuulle, jolloin saatiin nauttia historiallisen voimakkaasta nousumarkkinasta. Heinäkuun alkupäivien jälkeen Euroopan ja kehittyvien markkinoiden tuotot jäivät pääosin negatiivisiksi. Parhaat tuotot nähtiin Yhdysvaltoissa (S&P 500 + 1,4 % ja Nasdaq + 2,2%) sekä Etelä-Euroopassa (Kreikka +4,3 % ja Italia  +1,1%). Kehittyneiden markkinoiden tuottoero kehittyviin markkinoihin nähden on kasvanut entisestään (kuva 1), johon ovat osaltaan vaikuttaneet kauppakiistan pitkittyminen, vahvistuva USD sekä maailman talouskasvun hidastuminen.

Euroopassa talouskasvu ja inflaatio-odotusten hiipuminen sai Euroopan keskuspankin johdosta väistyvän Draghin indikoimaan vielä uusia elvytystoimia. Odotuksena on, että syyskuussa EKP aloittaa mm. lainojen osto-ohjelman uudestaan. Euro-alueen valtionlainojen ”tarjoama tuotto” painui edelleen negatiivisemmaksi (Saksan 10 vuoden lainan tuotto heinäkuun lopussa -0,44%). Eurooppalaisten pankkien ahdinkoa negatiiviset korot tulevat näin ollen painamaan vielä pitkään. Nähtäväksi jää, mitä aseita EKP:lle jää seuraavaan taantumaan saavuttaessa.

Yhdysvalloissa keskuspankki vahvisti aikeet ensimmäisestä koronlaskusta yli 10 vuoteen. FED perustelee toimia vakuutuksena hidastuvaa talouskasvua ja kauppasodan aiheuttamaa epävarmuutta vastaan.

Iso-Britanian uuden pääministerin valinnan myötä Punnan kurssi heikentyi voimakaasti erityisesti dollaria vastaan (-4,20%), kun riskit kovasta Brexitistä nousi taas sijoittajien huoleksi. Valuuttamarkkinoilla dollari vahvistus laajalla rintamalla myös muita valuuttoja vastaan (EUR heikentyi – 2,6%).

Osakemarkkinoiden kehitys vuoden alusta: kehittyneet vs kehittyvät markkinat globaalisti

Kuva 1 : Bloomberg (MSCI Maailma USD ja MSCI EM USD indeksit)

Merkittävin uhkatekijä osakemarkkinoiden kehitykselle on edelleen kauppakiistan eskaloituminen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Lisäksi on odotettavissa, että kauppaneuvottelut EU:n kanssa tulevat kiristymään vuoden loppua kohti mentäessä.

Markkinoiden ja taloussyklin saavuttaessa uusia ennätyksiä on suositeltavaa pysähtyä arvioimaan  sijoitusvarallisuuden kokonaisriskiä eri skenaarioiden kautta. Erityisesti tehokkaaseen hajautukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska seuraavassa taantumassa korkosijoituksista ei ole saatavissa totuttua hyötyä. Osakesijoittamisessa suosimme laadukkaita osinkoyhtiöitä, joiden arvostustasot ja liiketoiminnan kasvunäkymät ovat suotuisat.

Reaaliomaisuus on jo pitkään ollut suosikkimme tasaisten kassavirtojen ansiosta, jota yhä laskeva korkotaso tukee entisestään. Kiinteistörahastot ja infrastruktuurisijoitukset mahdollistavat edelleen kiinnostavan tuotto-riskin tason sekä todellisen hajautushyödyn saavuttamisen salkkutasolla.

 

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Titanium Sijoituspalvelut Oy:n (”Titanium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Titanium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Titaniumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.