Salkunhoitajan kommentti

Historialisesti tarkasteluna kesäkausi on ollut osakemarkkinoille vaikea, mistä tuttu ”Sell in May and Go Away” lausahdus meitä muistuttaa. Liikaa lomakalentereita katsoneet sijoittajat saivat kesäkuussa hämmästyä, kun markkinoilla tehtiinkin useita uusia ennätyksiä. S&P 500 indeksi saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason 2954,18 kuukauden 20.päivä, jonka lähelle indeksi päätyi myös viimeisenä kaupankäyntipäivänä kirjaten ensimmäisen vuosipuolikkaan tuotoksi 18,18%. Euroopan osakemarkkinat pysyivät alkuvuonna hyvin kehityksessä mukana, STOXX 600 indeksin noustessa ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana 16,46 %. Kehittyvilllä osakemarkkinoilla nähtiin isoja nousuja erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja Venäjällä, kun taas Kiinassa oli kauppasodan takia vaisumpaa. Laajempi MSCI Emerging Markets indeksi nousi alkuvuoden aikana aikana 10,56 %.

Osakemarkkinoiden vahvan nousutrendin aikana on hyvin poikkeuksellista nähdä korkotasojen painuvan voimakkaasti alemmas. Yhdysvalloissa kuitenkin valtion 10 vuoden lainan tuottotaso painui hetkellisesti alle 2,0 % tason, jossa laskua vuoden alun tasoihin on noin 0,75 %. Saksan valtionlainan osalta nähtiin uusi ennätys, kun 10 vuoden lainan tuottotaso laski kaikkien aikojen alimmille tasoilleen -0,33 %:iin. Positiivisen tuottotason hakeminen edellyttää Saksassa jo yli 20 vuoden pituista lainaa.

Sijoittajien arvoituksena on näiden kahden eri markkinan välittämä ristiriitainen kuva maailmantalouden kehitysuunnasta; pessimistinen korkomarkkina vs optimistinen osakemarkkina. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan heinäkuussa laskevan korkotasoa ensimmäistä kertaa finanssikriisin jälkeen. Koronlaskun syinä vahvasta työmarkkinasta huolimatta on voimakkaasti hiipunut teollinen aktiviteetti, alentuneet inflaatio-odotukset, sekä kauppasodan luoma epävarmuus. Euroopassa EKP:n odotetaan osaltaan lisäävän tukitoimia hiipuvan talouskasvun ja inflaation johdosta, minkä vuoksi korkomarkinoilla hinnoitellaan ensimmäistä nostoa vasta vuodelle 2023. Merkittävä uhkatekijä osakemarkkinoiden nousulle on edelleen kauppakiistan eskaloituminen Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä.

Erikoissijoitusrahasto Kansainväliset Kiinteistöt tuotti 3,20 % vuoden 2019 toisen kvartaalin aikana. Periodituotto on rahaston historian korkein ja se nostaa rahaston tuoton jo 4,64 %:iin vuoden alusta mitattuna ja 12,76 %:iin rahaston toiminnan aloittamisesta 1,5 vuotta sitten.

Kiinteistösijoittaminen pysyy sijoittajien keskuudessa suosittuna, mikä näkyi myös uusina merkintöinä rahastoon. Rahaston pääomat kasvoivat kesäkuun merkintäikkunassa noin 4 miljoonalla eurolla, mikä mahdollisti jälleen yhden uuden merkintäsitoumuksen tekemisen rahastolle. Merkintäsitoumus tehtiin M&G Asia Property –rahastoon ja kirjoitushetkellä vallitsevan tiedon valossa uskomme merkinnän toteutuvan vuoden 2019 viimeisen kvartaalin aikana. Kyseinen rahasto on ollut niin suosittu, ettei se ota heti pääomia sisään, vaan sijoittajien on sitouduttava merkintäjonoon. Olemme olleet merkintäjonossa myös toisessa M&G:n rahastossa, eli European Property Fundissa ja AXA:n CoRE Europe Fundissa. Näiden rahastojen merkintöjen odotetaan toteutuvat kuluvan kvartaalin aikana.

Rahaston nykyisten sijoitussitoumusten mukainen maantieteelinen allokaatio on noin 1/3 Suomessa ja 2/3 kansainvälisissä kohteissa. Kiinteistösijoitusten toimialajakauma on todella hyvin hajautettu jo nyt. Pyrimme jatkuvasti nostamaan kansainvälisten kohteiden osuutta rahaston sijoitusvarallisuudesta, mutta prosessi on hidas, koska parhaisiin rahastoihin on jonotuslistat. Merkitsemällä Kansainväliset Kiinteistöt–rahastoa sijoittaja saakin ohituskaistan rahaston nykyisiin sijoituksiin.

Teemme todennäköisesti seuraavan merkinnän eurooppalaiseen infrastruktuuri-rahastoon jo kuluvan kvartaalin aikana. Olemme myös jonkin aikaa seuranneet USA:ssa olevaa energia-infrastruktuuriin keskittyvää rahastoa, johon harkitsemme sijoittavamme seuraavassa merkintäikkunassa. Pyrimme uusia kohteita rahastoon lisätessämme pitämään rahaston riskitason kuitenkin mahdollisimman matalana ja suosimme esimerkiksi kohderahastoja, joiden velkavivun käyttö on maltillista. Strategia on toiminut erittäin hyvin ja rahasto on tarjonnut sijoittajille erittäin hyvän vaihtoehtoisen sijoituskohteen osakesijoitusten rinnalle ja korkosijoitusten korvikkeeksi.

 

Lue koko raportti TÄÄLTÄ

 

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Titanium Sijoituspalvelut Oy:n (”Titanium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Titanium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Titaniumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.