Salkunhoitajan kommentti

Vuoden 2019 ensimmäinen kvartaali saatettiin päätökseen ilman merkittäviä muutoksia koko alkuvuotta varjostaneisiin teemoihin. Brexit, USA:n ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut ja Saksan teollisuuden totaalinen hyytyminen yhdistettyinä luottamuslukujen sakkaamiseen ovat kuitenkin jo tunnistettuja ongelmia, eivätkä saaneet markkinoiden erittäin positiivista virettä taittumaan. Myöskään pitkien korkojenlaskun takia käänteiseksi muuttunut korkokäyrä ei vaikuta hermostuttavan sijoittajia. Käänteistä korkokäyrää merkittävämpänä tekijänä pidetäänkin tällä hetkellä sitä, että kuluttajat hyötyvät matalasta korkotasosta mm. halventuneiden asuntolainojen johdosta. Tämä yhdistettynä erittäin vahvaan työllisyystilanteeseen nostaa kuluttajien luottamusta ja tukee kulutusjuhlien jatkumista etenkin USA:ssa. Pääomavirrat ovat pysyneet osakerahastojen ja ETF:ien osalta negatiivisina jo pitkään, mikä tekee nousun jatkumisesta todennäköisempää sijoittajien etsiessä rahamarkkinasijoituksilleen tuottavampia kohteita.

Teollisuuden luottamusluvut kääntyivät laskuun viime vuoden loppupuolella ja varsinkin Euroopassa laskuon ollut huolestuttavan rajua. Viimeisimmät luottamusluvut viittavat kuitenkin siihen, että käänne parempaan on kulman takana. Kiinan viimeisimmät luvut olivat selvästi odotuksia parempia ja Kiinan keskuspankilla on käytettävissään useita elvytyskeinoja talouden tukemiseksi. Euroopan teollisuus on erittäin riippuvainen viennistä ja mikäli Kiinan tilanne kohenee, tukee se automaattisesti myös Euroopan tilannetta. USA:n talous on selvästi riippuvaisempi palveluista kuin teollisuudesta, mutta myös siellä teollisuuden viimeisimmät luottamusluvut olivat edellisiä vahvempia.

Vallitsevaa markkinatilannetta, missä talouden aktiviteetti on kohtuullista, eli liian nopeaa, muttei myöskään huolestuttavan hidasta, kutsutaan ”goldilocks” -tilanteeksi. Keskuspankit pitävät korot alhaalla, mutta taantuman riski on yhä matala. Tämä tekee etenkin vaihtoehtoisista, korkeita kassavirtoja tarjoavista, sijoituskohteista selvästi korkosijoituksia kiinnnostavampia. Vaikka rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten osuus onkin viime vuosien aikana noussut sijoittajien allokaatioissa, muodostavat ne yhä vain pienen osan kokonaissijoitusomaisuudesta (5-7 %). Esimerkiksi BlackRockin tekemän tutkimuksen mukaan noin 40 % heidän instituutionaalisista asiakkaistaan aikoo lisätä kiinteistöjen osuutta salkuissaan vuoden 2019 aikana.

Investium kiinteistövarainhoito tuotti 1,39 % vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana. Rahaston pääomat jatkoivat vakaata kasvuaan, mikä mahdollisti kahden uuden sijoituskohteen lisäämisen salkkuun. Rahaston kassavirtaa nostivat myös suomalaisten kohderahastojen vuosittaiset tuotonmaksut, jotka rahasto saa verottomina, ja jotka käytettiin lisäosuuksien merkintöihin kohderahastoissa. Uusina sijoituksina rahastoon lisättiin M&G European Property Fund ja AXA CoRE Europe Fund. Molemmat kohderahastot laajentavat allokaatiotamme Manner-Euroopassa ja vahvistavat strategiaamme tarjota sijoittajille erittäin tehokas kansainvälinen kiinteistösalkku.

Seuraavina sijoituskohteina pyrimme lisäämään salkkuun yhden Aasian kiinteistömarkkinoille ja toisen USA:n infrastruktuuriin sijoittavan rahaston. Vaikka vallitseva markkinatilanne onkin tukenut kiinteistöjenarvonnousua etenkin Suomessa, uskomme pitkällä aikavälillä parhaaseen tulokseen päästävän vakaisiin kassavirtoihin ja kansainväliseen hajautukseen keskittymällä. Pidämme rahaston korkoriskin mahdollisimman matalana suosimalla kohderahastoja, joissa velkavivun käyttö on maltillista.

 

LUE KOKO RAPORTTI TÄÄLTÄ

Haluatko saada markkina- ja rahastoraportit kuukausittain sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme tästä linkistä.