Salkunhoitajan kommentti


Loppuvuoden tärkein kysymys liittyy eri talousalueiden kasvun, vakauden ja yritysten tuloskunnon kehittymiseen. Useiden kehittyvien maiden, kuten Turkin, Argentiinan, Etelä-Afrikan ja Kiinan ongelmaksi on noussut sijoittajien luottamuspula vallitsevaa hallintoa tai sen ajamaa politiikkaa kohtaan.Huomion arvoista on, että esimerkiksi viime vuonna erinomaisesti kehittynyt Kiinan teknologiasektori on ollut suurimpien laskijoiden joukossa tänä vuonna hallinnon puuttuessa paikallisten yritysten toimintaan rajoittavasti. Myös Euroopassa ollaan nähty luottamuspulan seurauksia mm. Italian korkojen nousuna ja pankkisektorin heikkoutena. Nähtäväksi jää, mitä presidentti Trumpilla on hihassaan Euroopan varalle,mutta viimeisimpien twiittien perusteella hän ei suhtaudu Eurooppaan yhtään sen positiivisemmin kuin muihinkaan kilpaileviin talousalueisiin. Trumpin politiikka ei miellytä monia, mutta USA vaikuttaa tällä hetkellä olevan ainoa talousalue, joka porskuttaa kaikilla sylintereillä. Toki USA:ssakin on nähtävissä merkkejä syklin hiipumisesta ja esimerkiksi erittäin tasainen korkokäyrä vihjaa sijoittajien epäluottamuksesta kasvun jatkumiseen.

Investium Osakevarainhoito tuotti -1,31 % elokuun aikana, mikä selittyy lähes kokonaan varainhoitosalkun eurooppalaisten osakkeiden heikoilla tuotoilla. Vaikka yhdysvaltalaiset osakkeet ovatkin rahaston suurin yksittäinen maantieteellinen omistus ja ne tuottivat hyvin, niin niiden tuotto ei riittänyt kompensoimaan muiden alueiden negatiivista tuottoa. Elokuun hankaluudesta kansainvälisille rahastoille kertoo se, että Investium Osakevarainhoidon negatiivisesta tuotosta huolimatta se oli tuotollaan elokuun aikana Morningstarin seuraamia globaaleita rahastoja keskimäärin 0,78 % parempi. Nostimme elokuun aikana taktisesti hiukan eurooppalaisten osakkeiden osuutta salkussa niiden alituoton saavuttaessa mielestämme sellaisen tason USA:n osakemarkkinaa vastaan, että todennäköisyys vähintäänkin jonkinlaiselle korjausliikkeelle on korkea. Pidemmällä aikavälillä uskomme yhä USA:n talouden olevan niin paljon vahvempi, että pidämme allokaation alueelle yhä suurimpana. Investium Osakevarainhoito on noussut vuoden alusta 1,91 % ja maaliskuun pohjistaan jopa 8,99 %. Samaan aikaan eurooppalaiset osakkeet ovat osinkokorjattuinakin joko pakkasella tai hädin tuskin plussalla. Tämä vahvistaa viestiämme siitä, että aktiivisella ja riskejä karttavalla kansainvälisellä salkunhoidolla voidaan saavuttaa hyviä tuottoja vaikka yleinen markkinakehitys olisikin heikkoa.

Investium Osakevarainhoito on useilla mittareilla markkinoita edullisempi ja lisäksi salkkuyhtiöiden tulokset kasvavat markkinoita nopeammin.


LUE KOKO RAPORTTI TÄÄLTÄ


Haluatko saada markkina- ja rahastoraportit kuukausittain sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme tästä linkistä.