Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuu alkoi osakemarkkinoilla positiivisessa vireessä, mutta niiden suunta kääntyi kuukauden keskivaiheilla ja indeksit päättivät kuukauden lähelle toukokuun lopun tasoja. S&P 500 Net Total Return USD -indeksi päätti kesäkuun 0.6 % plussalle dollareissa ja 0.5 % plussalle euroissa laskettuna. Nousevat korot ja vahvistuva dollari ovat painaneet kehittyvien markkinoiden osakkeita ja paikallisvaluutoissa noteerattuja korkopapereita käytännössä tammikuusta asti ja kesäkuussa myyntipaine voimistui entisestään. MSCI Emerging Net Total Return USD -indeksi päätti kuukauden yli 4 % pakkaselle ja se on laskenut tammikuun tasoista jo yli 15 %. Euroopan osakemarkkinat laskivat STOXX 600 Net Total Return EUR indeksillä mitattuna 0.6 % ja pohjoismaiset osakkeet (MSCI Nordic Net Total Return EUR) 0.9 %. Myös OMX Helsinki Cap indeksi kärsi osansa kurssilaskussa ja painui kesäkuussa 1.2 %. Huomattavaa on, että lähes kaikki eurooppalaiset osakeindeksit jäivät vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan osalta kurssikehitykseltään negatiivisiksi.

Selvästi huhti- ja toukokuuta suojaavampi strategiamme auttoi Investium Osakevarainhoitoa turvaamaan saavutettua tuottoeroa vertailuindeksiinsä nähden kesäkuussa, vaikka rahasto ei aivan yltänytkään vertailuindeksinsä tuottoon kuukauden aikana. Merkittävin syy alituottoon oli Osakevarainhoidon hiukan indeksiä pienempi paino USA:ssa ja vastaavasti allokaatio kehittyville markkinoille. Olemme pitäneet kehittyvät markkinat strategiassamme selvästi aiempaa alemmassa painossa, mutta emme ole halunneet olla alueelta kokonaan poissa. Tämä maksoi meille hiukan tuottoja lyhyellä tähtäimellä, mutta mielestämme kehittyvillä markkinoilla on roolinsa kansainvälisesti hajautetussa osakesalkussa. Tarkkailemme näiden markkinoiden kehitystä ja pyrimme nostamaan niiden osuutta salkussa, kun koemme korjausliikkeen riittävän suureksi.

Investium Osakevarainhoidon odotettu osinkotuotto pysyi kesäkuussa hyvällä tasolla, noin 4.3 %:ssa. Salkun yritysten hinta suhteessa niiden tuloksiin (P/E-luku) on myös jonkin verran alle vertailuindeksin tason (noin 15), eli salkku on edullinen. Myös muut arvostusmittarit, kuten hinta/kirjanpidollinen arvo ja hinta/liikevaihto ovat salkulle selvästi matalampia kuin vertailuindeksillä.

Pidämme osakkeet yhä ylipainossa ja suosimme laajaa maantieteellistä hajautusta kehittyneillä markkinoilla, joilla pääsemme hyötymään myös euron heikkoudesta. Kehittyvät markkinat pidämme allokaatiossamme yhä alipainossa sekä osakkeiden että korkojen osalta. Dollari-määräisissä lainoissa USA:n nousseet korot tekevät paikallisista yrityslainoista kehittyvien markkinoiden korkoja houkuttelevampia. Euroopassa tuottotasot eivät ole varsinkaan korkean luottoluokituksen omaavissa lainoissa houkuttelevia ja suosimme siksi korkosijoitusten sijaan kiinteistösijoituksia ja absoluuttisen tuoton rahastoja.

 

LUE KOKO RAPORTTI TÄÄLTÄ