Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden alkuvuoden vahvuus alkoi näyttää hiipumisen merkkejä syyskuussa ja varoivaisempi asenne riskisempiä omaisuuslajeja kohtaan korostui kolmannen kvartaalin edetessä. Heikosta lopetuksesta huolimatta kolmas kvartaali oli kuitenkin osakkeiden osalta erittäin vahva. S&P 500 -indeksi nousi syyskuussa 0,5 % ja 3. kvartaalin aikana nousua kertyi indeksille jopa 7,56 %, mikä oli kovin kvartaalinousu sitten 2013. Kehittyvien markkinoiden syyskuu jatkui mollivoittoisena ja niiden tuotto jäi kuukauden ajalta 0,5 % pakkaselle alueen kvartaalituoton jäädessä -1,1 %:iin. Euroopan STOXX 600 -indeksi päätti kuukauden 0,3 % ja kolmannen kvartaalin 1,3 % plussalle. Pohjoismaiset osakkeet olivat jälleen Euroopan pörssien nousukärjessä 1,1 % kuukausituotollaan. Kolmannen kvartaalin aikana nousua kertyi pohjoismaisille osakkeille 5,5 %, eli yli 4 % enemmän kuin laajalle Eurooppa-indeksille. OMX Helsinki painui syyskuussa -0,7 % ja sen 3. kvartaalin tuotto oli 2,4 %.

Keskuspankkien kommunikaatiota seurattiin jälleen tarkasti kuluneen periodin aikana, mutta niihin ei liittynyt mitään yllättävää. USA:n keskuspankki nosti syyskuussa odotetusti ohjauskorkoaan 2,25 %:iin ja se nostanee korkoa vielä kerran tämän vuoden aikana. Euroopassa EKP vakuutteli syyskuussa sijoittajia siitä, että korkoja nostetaan aikaisintaan kesällä 2019. Keskuspankin toteuttama korkopapereiden osto-ohjelma on kuitenkin jo loppumaisillaan ja ostojen määrä puolitetaan jälleen lokakuussa noin 15 miljardiin. Nykytiedon valossa osto-ohjelma lopetetaan kokonaan tämän vuoden lopulla ja on mielenkiintoista nähdä,miten automaattiostajan puuttuminen vaikuttaa esimerkiksi Italian valtionlainojen korkoihin. Pidemmät korot hinnoittelevat myös kärkkäästi korkopolitiikan muutosta jo ennen kuin varsinaisia koron nostoja nähdään, minkä takia korkoherkkien omaisuuslajien kanssa tulee olla erityisen tarkkana tulevien kuukausien aikana.

Investium Kiinteistövarainhoito -rahastossa vältämmekin kohderahastoja, jotka joutuvat heikommin tuottavasta kiinteistökannastaan johtuen käyttämään merkittävää velkavipua tuotto-odotustensa nostamiseksi. Kolmas kvartaali ei poikennut merkittävästi edeltävistä periodeista pohjoismaisilla kiinteistömarkkinoilla. Kysyntää tasaista kassavirtaa tuottaville omaisuuslajeille on erittäin paljon ja etenkin, kun osakemarkkinoilla on pitkästä aikaa nähty merkkejä heilunnan noususta, ohjautuu varoja turvaavampiin omaisuuslajeihin. Investium Kiinteistövarainhoito -strategiassa olemme saaneet kohderahastojen lukumäärän nostettua jo seitsemään ja olemme erittäin tyytyväisiä näiden kohderahastojen salkkuun tuomiin hajautushyötyihin. Esimerkkinä hajautushyödyistä kolmannella kvartaalilla on hoiva- ja etenkin metsä- ja tonttirahastojen erinomaiset tuotot samaan aikaan, kun liikekiinteistöillä oli heikompi periodi.

Yhdistämällä eri alaomaisuuslajeja ja etsimällä myös kansainvälisesti kiinnostavia sijoituskohteita pyrimme saavuttamaan yksittäisiä sijoituskohteita selvästi tasaisemman tuottoprofiilin. Jatkamme kiinteistövarainhoito -salkun hajauttamista kansainvälisesti kiinnostavimpiin sijoituskohteisiin. Salkun painopiste on sen rakennusvaiheessa ollut Pohjoismaissa ja etenkin Suomessa, mutta pidemmällä aikavälillä pyrimme suuntaamaan painotusta Pohjoismaiden ulkopuolelle. Olemme rakentaneet sijoitussalkkua pitkällä sijoitushorisontilla ja pyrkineet sijoittamaan parhaita tuotto-odotuksia tarjoaviin kohteisiin. Rahaston kolmen ensimmäisen kvartaalin tuotto puhuu puolestaan strategiamme onnistumisen osalta.

LUE KOKO RAPORTTI TÄÄLTÄ

Haluatko saada markkina- ja rahastoraportit kuukausittain sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme tästä linkistä.