Salkunhoitajan kommentti

Joulukuu viimeisteli erittäin heikoksi muodostuneen vuoden laajamittaisella laskulla lähes kaikissa riskipitoisissa omaisuuslajeissa. Vuosi 2018 oli laajalle osakkeiden tuottoa kuvaavalle MSCI World -indeksille heikoin sitten vuoden 2008 ja sen vuosituotoksi kirjattiin - 8.7 % dollareissa ja – 4.2 % euroissa mitattuna. Joulukuun matala kaupankäyntiaktiivisuus näkyi osakkeiden heiluntana ja huolimatta kuukauden viimeisten päivien yli 5 % kurssinoususta esimerkiksi S&P 500 Net TR indeksi päätti kuukauden yli 9 % pakkaselle. Euroopassa lasku ei ollut ihan yhtä voimakasta joulukuussa, mutta STOXX600 Net TR indeksi päätti kuukauden kuitenkin 5.5 % miinukselle, mikä painoi sen vuosituoton - 10.8 %:iin. Pohjoismaissa lasku oli hiukan vähäisempää MSCI Nordic Net TR indeksin laskiessa kuukauden aikana 4.1 % ja vuoden 2018 aikana 7.6 %. Suomalaiset osakkeet olivat pohjolan turvasatama 3.3 % laskullaan ja -3.9 % vuosituotollaan. Kehittyvien markkinoiden vuosi oli ruma (- 14.6 % dollareissa), mutta toisin kuin kehittyneet markkinat, ne pärjäsivät loppuvuoden aikana huomattavasti paremmin. Esimerkiksi MSCI EMNet TR indeksi laski joulukuussa ”vain” 2.7 %.

USA on ollut globaalin talouden veturi Euroopan kulkiessa ongelmista toisiin, mutta nyt myös USA:n talouskasvu alkaa olla uhattuna. Luottamustutkimukset osoittavat odotusten heikkenevän ja varsinkin asuntokauppa yskii jo Atlantin takana pelottavasti. Kauppasodan vaikutukset alkavat siis vaikuttaa jo vahvimpiinkin pelureihin. USA:n keskuspankki joutuikin jo tunnustamaan heikentyneet tulevaisuuden odotukset ja pehmentämään koronnosto-odotuksia alkavalle vuodelle selvästi. Riskisentimentin heikkous näkyi joulukuussa myös yrityslainoissa ja VIX indeksissä. USA:ssa heikkolaatuisten yrityslainojen riskipreemiot nousivat jo lähelle 5 % tasoja ja VIX indeksi päätti vuoden 25:een käytyään jouluaattona jopa 36:ssa.

Vuosi 2018 jää historiaan ja käännämme katseemme vuoteen 2019.

Viime kuukausien suurimmat epävarmuustekijät ovat yhä ratkaisematta, mutta niiden ollessa pitkälti poliittisia, ainakin ratkaisuyrityksiä voidaan nähdä nopeastikin. Sijoittajien mielenkiinto suuntautunee myös vuonna 2019 turvallisiksi koettuihin ja vakaata kassavirtaa tuottaviin sijoituskohteisiin.

Investium kiinteistövarainhoito tuotti 7,75 % vuonna 2018, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuottona, etenkin kun huomioidaan muiden omaisuuslajien heikko kehitys samalla ajanjaksolla. Rahasto oli kuluneena vuonna vielä rakennusvaiheessa ja sen omistusten määrää lisättiin vuoden loppua kohden. Jatkamme kiinteistövarainhoito -salkun hajauttamista kansainvälisesti kiinnostavimpiin sijoituskohteisiin myös alkavana vuonna. Salkun painopiste on sen rakennusvaiheessa ollut Pohjoismaissa ja etenkin Suomessa, mutta pidemmällä aikavälillä pyrimme suuntaamaan painotusta Pohjoismaiden ulkopuolelle. Olemme rakentaneet sijoitussalkkua pitkällä sijoitushorisontilla ja pyrkineet sijoittamaan parhaita tuotto-odotuksia tarjoaviin kohteisiin.

Hyvin hajautettu ja pitkälti kassavirtoihin perustuva sijoitusstrategia toi turvaa epävarmassa markkinatilanteessa ja uskomme strategian tarjoavan hyviä tuottoja myös jatkossa. Matalat korot ja talouden epävarmat näkymät tekevät kiinteistösijoittamisesta erittäin mielenkiintoisen vaihtoehdon perinteisiin omaisuuslajeihin verrattuna. Vaikka kiinteistömarkkinoilla onkin nähty jo pitkä nousukausi, ovat kiinteistöjen tarjoamat kassavirrat yhä erittäin kilpailukykyisillä tasoilla.

 

LUE KOKO RAPORTTI TÄÄLTÄ

Haluatko saada markkina- ja rahastoraportit kuukausittain sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme tästä linkistä.