Joulukuu oli markkinoilla muutamaa viime vuotta rauhallisempi, eikä yhtä päivänsisäistä eur/usd -kurssipiikkiä lukuunottamatta merkittävissä indekseissä tai valuuttapareissa nähty suurempia odottamattomia liikkeitä. Osakemarkkinat päättivät vuoden nousujohteisesti vetureinaan sekä USA:n että kehittyvien markkinoiden pörssit. 


USA:ssa S&P 500 Net Total Return USD -indeksi nousi joulukuussa 1.1 % eikä sille kirjattu vuodelle 2017 yhtään negatiivista kuukautta. Vuosituotto päätyi kyseiselle indeksille +21.1 %:iin. MSCI Emerging Net Total Return USD -indeksi nousi joulukuussa 3.6 % ja päätti vuoden 37.3 % plussalle. Euroopassa osakemarkkinoiden kehitys ei ollut yhtä positiivista vuonna 2017 eikä myöskään joulukuussa. STOXX 600 Net Total Return EUR indeksi nousi joulukuussa 0.7 % ja päätti vuoden +10.6 %:iin. Pohjoismaissa MSCI Nordic Net total Return EUR indeksi nousi vastaavasti 0.1 % ja sen vuosituotto oli +10.3 %. Suomen pörssi ei erottunut juurikaan muista pohjoismaista OMX Helsinki Capped Total Return Indeksin noustessa kuukauden aikana 0.1 % ja sen vuosituoton ollessa 11.5 %.

 

Keskuspankkien kommunikaatio ja korkopolkujen ennusteet näyttelivät suurta roolia kuluneena vuonna, vaikka heidän toimensa eivät loppujen lopuksi tuoneetkaan suuria yllätyksiä vuoden aikana. USA:n keskuspankki jatkoi koronnostojaan ja sai seurakseen mm. Ison-Britannian keskuspankin yhdellä koronnostolla. Pitkät korot eivät kuitenkaan reagoineet näihin nostoihin ja esimerkiksi USA:n 10-vuoden valtionlainojen korko päätti vuoden täsmälleen vuoden alun tasolleen. Euroopassa Saksan 10-vuoden valtionlainojen korko yli kaksinkertaistui vuodentakaisesta, mutta absoluuttinen muutos oli vain +0.25 %. Konsensusodotukset kallistuvat jälleen korkojen nousun puolelle. USA:ssa 10-vuoden koron odotetaan nousevan 2.4 prosentista 2.9 prosenttiin ja Saksassa 0.45 prosentista 0.89 prosenttiin vuoden 2018 loppuun mennessä.

Yksi vuoden 2017 suurimmista yllätyksistä oli USA:n dollarin heikkous. Dollarin kurssi heikkeni globaalia valuuttakoria vastaan lähes 10 % ja esimerkiksi euroa vastaan 12.4 %. Vuosi 2017 olikin dollarille heikoin sitten vuoden 2003. Vuodelle 2018 ei juurikaan ole uskallettu tehdä rohkeita valuuttaennusteita ja konsensusodotus eur/usd-valuuttaparille on 1.22 vuoden loppuun mennessä. Myös muissa valuuttapareissa ennusteet ovat todella varovaisia eikä isoja liikkeitä ennusteta millekään valuuttaparille. Vuoden 2018 perusskenaariomme on, että globaali talouskasvu jatkuu hyvänä ja että USA:n verohelpotukset tukevat yhdysvaltalaisten yritysten tuloksia selvästi. Samaan aikaan Euroopassa talouskasvu jatkuu hyvänä. Positiivinen trendi voi siis hyvinkin jatkua riskimarkkinoilla vielä hyvän aikaa.

Aloitamme vuoden 2018 osakkeiden osalta neutraalisti ja ylipainotamme Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita USA:n kustannuksella. Riskienhallinnan näkökulmasta uskomme yhä hyvin tuntemiemme pohjoismaisten yrityslainojen ylipainottamiseen valtionlainojen kustannuksella ja pidämme korkoriskin matalana. Pyrimme nostamaan kassavirtaa korkosijoitusten sijaan vaihtoehtoisilla sijoituksilla kuten kiinteistöillä ja absoluuttisen tuoton rahastoilla.

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Investium Oy:n (”Investium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Investium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Investiumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.