Osakemarkkinoiden päiväliikkeet jatkuivat toukokuussa huomattavasti normaalia suurempina. Markkinoiden suunta oli kuukauden aikana kuitenkin selvästi ylöspäin, vaikka mahdollisuuksia uutisvirran toisenlaiseenkin tulkintaan olisi varmasti ollut tarjolla. Italian poliittinen tilanne on hyvinkin epäselvä ja presidentti Trumpin kommunikaatio vähintäänkin monitulkintaista liittyen esimerkiksi Pohjois-Korean tilanteeseen ja kauppasodan laajuuteen.

Pitkään jatkuneen tasaisen nousukauden jälkeen nousujohteinen, mutta heiluva kurssikehitys vaikuttaa muodostuvan vuoden 2018 teemaksi. S&P 500 Net Total Return USD -indeksi päätti toukokuun 2.3 % plussalle dollareissa ja 6.1 % plussalle euroissa laskettuna. Nousevat korot ja vahvistuva dollari ovat olleet myrkkyä kehittyvien markkinoiden osakkeille ja paikallisvaluutoissa noteeratuille korkopapereille. MSCI Emerging Net Total Return USD -indeksi päätti kuukauden yli 3.5 % pakkaselle ja se on laskenut tammikuun tasoista jo yli 11 %. Euroopan osakemarkkinat nousivat STOXX 600 Net Total Return EUR indeksillä mitattuna 0.1 % ja pohjoismaiset osakkeet (MSCI Nordic Net Total Return EUR) 1.4 %. OMX Helsinki indeksin tuotto oli huhtikuun rajun kurssinousun jälkeen 1.6 %.

Toukokuun suurimpia shokkeja markkinoilla oli Italiassa suuren suosion omaavien populistipuolueiden aikaansaama luottamuskato Italian valtionbudjetin kestävyyteen. Huono likviditeetti ja tuore eurokriisi sijoittajien muistissa ajoivat esimerkiksi Italian 2 vuotisen koron -0.3 %:sta muutamassa päivässä yli 2.75 %:iin. Italian 10-vuoden valtionlainojen korko nousi samaan aikaan hetkellisesti yli 3,4 %:iin. Myös Espanjan ja Portugalin korot saivat osansa myyntiaallosta, mutta reaktiot niissä jäivät oikeutetusti selvästi pienemmiksi. Korkoero USA:n ja Saksan 2-vuotisten lainojen välillä kävi kuukauden aikana jo lähes 3.2 %:ssa, mikä yhdessä Euroopassa jatkuvasti esiin nousevien poliittisten huolien ja hiukan heikentyneiden luottamuslukujen kanssa painoi euroa, joka heikkeni dollaria vastaan 3.2% kuukauden aikana.

USA:n protektionismin viimeisin näyte saatiin toukokuun loppupuolella Trumpin lanseeratessa metalliteollisuuteen kohdistuvia tuontirajoituksia ja tulleja. Markkinoiden reaktio näihin toimiin jäi kuitenkin erittäin maltilliseksi ja vaikuttaa siltä, että kesäkuun G7 kokous, USA:n ja Kiinan kahdenväliset neuvottelut ja Pohjois-Korean neuvottelut halutaan nähdä ennen pidemmän aikavälin näkemyksen muodostamista.

 

Sijoittajille tarjotaan taas useita epävarmuustekijöitä ja huolenaiheita, mutta suhtaudumme niistä huolimatta osakemarkkinoihin positiivisesti lähitulevaisuuden osalta. Pidämme osakkeet yhä ylipainossa korkomarkkinoiden kustannuksella, mutta siirrämme allokaatiotamme Euroopan ylipainottamisesta kohti globaalimpaa hajautusta kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvät markkinat pidämme allokaatiossamme alipainossa. Dollari-määräisissä lainoissa USA:n nousseet korot tekevät paikallisista yrityslainoista kehittyvien markkinoiden korkoja houkuttelevampia. Euroopassa tuottotasot eivät ole varsinkaan korkean luottoluokituksen omaavissa lainoissa houkuttelevia ja suosimme siksi korkosijoitusten sijaan kiinteistösijoituksia.

 

TILAA UUTISKIRJE SÄHKÖPOSTIISI TÄSTÄ

 

Vastuunrajoituslauseke: Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Kaikki esityksen luvut perustuvat julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Pyrkimyksenä on ollut käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta, etteikö tiedoissa voisi esiintyä virheitä. Esityksen tiedot edustavat Investium Oy:n (”Investium”) näkemystä esityksessä mainittuna ajankohtana ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Investium ei vastaa esityksen tietojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Sijoittajan on myös tärkeä muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Kaikki immateriaalioikeudet tähän kuukausikatsaukseen kuuluvat Investiumille, ellei muuta ole erikseen mainittu.