Investium on laajentanut tarjontaansa ainutlaatuisilla kiinteistö- ja osakevarainhoitoratkaisuilla. Erikoissijoitusrahasto Investium Kiinteistövarainhoito sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat kiinteistösijoittamisesta tuottoja ja riskin hajauttamista Suomen lisäksi myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Hajautettu kiinteistösijoittaminen on ollut perinteisesti mahdollista vain suursijoittajille, mutta uuden varainhoitotuotteemme myötä pystymme tarjoamaan ammattimaisesti hoidetun ja hajautetun kiinteistöomaisuuden erilaisille sijoittajille. Tämä onkin vastauksemme asiakkaidemme toiveisiin päästä kiinni moniin kiinteistöluokkiin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Sijoitamme noin kolmanneksen Suomeen ja loput muualle maailmaan, kertoo Investiumin hallituksen puheenjohtaja Tarkko Laitinen.

Kiinteistöomaisuutta otetaan usein sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä ja suojaamaan salkun arvoa inflaatiolta. Kiinteistöomaisuus tarjoaa moniin muihin omaisuusluokkiin nähden varsin vakaan tuottopotentiaalin. Investium Kiinteistövarainhoidossa salkunhoitaja etsii mahdollisimman kustannustehokkaasti parhaat kiinteistösijoituskohteet niin Suomesta kuin maailmalta, ja pyrkii näin tasaiseen arvonnousuun. Järkevästi hajauttamalla riski pysyy suhteellisen matalalla tuottopotentiaalista tinkimättä. Olemme tuoneet saman riippumattoman ideologian myös toiseen erikoissijoitusrahastoomme, Investium Osakevarainhoitoon, Laitinen kertoo. 

Kansainvälinen kiinteistösijoittaminen piensijoittajien saataville

Investium Kiinteistövarainhoito on ensimmäinen sijoitustuote Suomessa, jonka kautta piensijoittajat pääsevät mukaan kansainvälisille kiinteistömarkkinoille näin laajasti ja ilman pörssiriskiä. Historiallisesti kiinteistösijoitusten tuoton ja riskin suhde on ollut erinomainen esimerkiksi korko- tai osakesijoittamiseen nähden.

Siksi kiinteistösijoittaminen kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa. Suomessa on paljon mielenkiintoisia sijoituskohteita ja vuokratuotot hintatasoon nähden ovat pääsääntöisesti järkevällä tasolla. Toisaalta maailmalta mielenkiintoisia kohteita löytyy vieläkin enemmän, Laitinen sanoo.

Investium Kiinteistövarainhoito hakee mahdollisimman vakaita tuottoja ilman turhia riskejä. Haemme tasaista kassavirtaa kohteiden vuokratuotoilla, joiden päälle tulee mahdollinen arvonnousu. Emme ota valuuttariskiä ja sijoituskohteiksi kelpaavat vain oikeat kiinteistöt, eivätkä esimerkiksi REIT-rahastot tai kiinteistöalan pörssiyhtiöt, Laitinen jatkaa.

Investium Kiinteistövarainhoito on Suomessa ainutlaatuinen sijoitustuote: 

1. Hajauttaminen yhdellä sijoituksella. Yhdellä sijoituksella pääsee hajauttamaan useisiin eri kiinteistöluokkiin, kuten esimerkiksi metsään, asuntoihin, toimitiloihin, teollisuuskiinteistöihin ja hoivakiinteistöihin. Noin 1/3 sijoituksista tehdään Suomeen ja 2/3 muualle maailmaan.

2. Osaksi kansainvälisiä ja suuria kohteita. Osa kohderahastoista on sellaisia, joihin piensijoittajan olisi muuten mahdotonta päästä mukaan jopa kymmenien miljoonien eurojen suuruisten minimimerkintäsummien vuoksi. 

3. Verotehokas kasvuosuus. Asiakas voi valita rahaston tuotto- ja kasvuosuuden välillä. Tuotto-osuuksiin sijoittaneille osa tuotosta jaetaan säännöllisesti ulos, lähtökohtaisesti yksi prosentti sijoituksen arvosta kvartaaleittain. Kasvuosuudessa taas tämäkin osa jää kasvamaan korkoa korolle niin, ettei sijoittajalle aiheudu välittömiä veroseuraamuksia. 

4. Hyvä likviditeetti. Hajautuksen ja isojen kohderahastojen tuoma likviditeetti toimii sijoituksen turvana, jos kiinteistömarkkina ei enää jonain päivänä houkuttele sijoittajia nykyiseen tapaan. Varaa tästä tapaaminen Investiumin sijoitusasiantuntijalle.

 

Varaa itsellesi tapaamisaika tästä

 

Investium vertailee ja välittää laadukkaita sijoitus- ja vakuutusratkaisuja asiakkaidensa yksilöllisiin tarpeisiin laajasta kotimaisesta ja kansainvälisestä valikoimasta. Suomalainen, vuonna 1994 perustettu Investium-ryhmä on tehnyt yli 10 000 asiakkaalleen finanssiratkaisuja yli kahden miljardin euron edestä. Erikoissijoitusrahasto Investium Kiinteistövarainhoitoa ja Erikoissijoitusrahasto Investium Osakevarainhoitoa hallinnoi Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ja niiden salkunhoitajana toimii JAM Advisors Oy.