Investiumin loppuvuodesta 2017 perustamat Investium Osakevarainhoito- ja Investium Kiinteistövarainhoito –rahastot ovat lähteneet liikkeelle mukavasti.   Osakevarainhoitorahaston varovainen näkemys palkittiin, kun osakemarkkinoilla alkuvuoden aikana nähty korjausliike jäi rahastossa selvästi markkinoita pienemmäksi. Rahasto oli sijoittanut varojaan mm. osinkoaristokraatteihin eli sellaisiin yhtiöihin, joiden osingot ovat kasvaneet pitkään. Näiden yhtiöiden osakkeet heiluvat tyypillisesti markkinoita vähemmän. Näiden lisäksi rahasto oli sijoittanut korkean osinkotuoton yhtiöihin. Rahaston osinkotuotto onkin noin 4,5 % eli globaaleja osakemarkkinoita selkeästi korkeampi.  

Kiinteistövarainhoitorahaston ensimmäisen vuosineljänneksen tuotoksi muodostui 1,58 %. Rahasto on pyrkinyt pienentämään riskejään mm. siten, että se ei ole sijoittanut lainkaan asuntoihin, joissa useassa maassa nähdään ylikuumenemisen riskiä. Myöskään pörssinoteerattuja, ns. REIT-rahastoja ei rahastosta löydy. Tällä eliminoidaan lyhyen aikavälin heilunta pörssikurssien mukana. Rahastosta toisaalta löytyy mm. hoivakiinteistöjä, joiden pitkät vuokrasopimukset ja väestön ikääntymisestä johtuva hoivamarkkinoiden rakenteellinen kasvu ovat sijoittajalle houkutteleva yhtälö. Investium Kiinteistövarainhoito –rahaston kautta asiakkaalla on mahdollisuus sijoittaa sellaisiin kohteisiin, joihin normaalisti piensijoittajalla ei ole pääsyä. Kiinteistövarainhoitorahasto tarjoaa selkeän verohyödyn: Rahastoa ei veroteta sen sijoituskohteiden tuotoista samalla tavalla kuin yksityisasiakasta suorista sijoituksista. Näin ollen asiakkaan näkökulmasta verotus realisoituu vasta, kun hän luopuu sijoituksestaan. Tuotto-osuuden valinneet sijoittajat toki maksavat veronsa aina tuoton irrottua, vaikkakin sijoitusvakuutuksella verotusta voi tässäkin tapauksessa siirtää tulevaisuuteen ja näin ollen nauttia korkoa korolle -efektistä.  

Pankkien usein tarjoamissa ”neutraaleissa” varainhoitoratkaisuissa on noin puolet osakkeita ja puolet korkotuotteita. Kuitenkin nykyisessä markkinaympäristössä, jossa koroista on vaikea saada tuottoa, tarjoaa Investiumin Kiinteistövarainhoitorahasto hyvän vaihtoehdon. Vastaavanlaisen, mutta todennäköisesti tuottavamman vaihtoehdon saa rakennettua yhdistämällä Investiumin Osake- ja Kiinteistövarainhoitorahastot esimerkiksi samalla 50 – 50 jakosuhteella. Varovaisempi asiakas valinnee enemmän kiinteistörahastoa ja tuottohakuisempi (ja samalla riskihakuisempi) asiakas puolestaan enemmän osakerahastoa. Pankkien sijoitusratkaisuissa useimmiten korostuvat pankkien omat tuotteet. Investiumin varainhoitorahastojen riippumattomuus on asiakkaalle selkeä etu, sillä sijoituskohteiksi valikoituvat aidosti asiakkaan kannalta parhaat rahastot.

Näistä asetelmista on hyvä jatkaa kohti kesää!