Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoiden päiväliikkeet jatkuivat toukokuussa huomattavasti normaalia suurempina. Markkinoiden suunta oli kuukauden aikana kuitenkin selvästi ylöspäin, vaikka mahdollisuuksia uutisvirran toisenlaiseenkin tulkintaan olisi varmasti ollut tarjolla. Italian poliittinen tilanne on hyvinkin epäselvä ja presidentti Trumpin kommunikaatio vähintäänkin monitulkintaista liittyen esimerkiksi Pohjois-Korean tilanteeseen ja kauppasodanlaajuuteen. Pitkään jatkuneen tasaisen nousukauden jälkeen nousujohteinen, mutta heiluva kurssikehitys vaikuttaa muodostuvan vuoden 2018 teemaksi. S&P 500 Net Total Return USD -indeksi päätti toukokuun 2.3 %plussalle dollareissa ja 6.1 % plussalle euroissa laskettuna. Nousevat korot ja vahvistuva dollari ovat olleet myrkkyä kehittyvien markkinoiden osakkeille ja paikallisvaluutoissa noteeratuille korkopapereille. MSCIEmerging Net Total Return USD -indeksi päätti kuukauden yli 3.5 % pakkaselle ja se on laskenut tammikuuntasoista jo yli 11 %. Euroopan osakemarkkinat nousivat STOXX 600 Net Total Return EUR indeksillä mitattuna 0.1% ja pohjoismaiset osakkeet (MSCI Nordic Net Total Return EUR) 1.4 %. OMX Helsinki indeksin tuotto olihuhtikuun rajun kurssinousun jälkeen 1.6 %.

Nostimme Investium osakevarainhoidon salkussa riskitasoa maalis-huhtikuussa osakemarkkinoiden korjattua mielestämme riittävästi alaspäin. Riskitason nosto näkyy salkun erittäin hyvänä tuottona sekä huhtikuussa(+2.97 %), että toukokuussa (+2.28 %). Rahasto on tuottanut vertailuindeksiään paremmin sekä laskevien, että nousevien markkinoiden aikana, mikä johtuu pääasiassa aktiivisesta salkunhoidostamme jariskienhallinnastamme. Olemme toukokuun aikana palanneet rahaston sisällön osalta suojaavampaan strategiaan. Kesä lähestyy ja osakemarkkinoiden likviditeetti on usein kesäisin huonompaa, minkä takia yllättävät uutiset voivat saada aikaan suhteettoman suuria korjausliikkeitä. Haluamme varautua näihin mahdollisuuksiin jo etukäteen, vaikka olemmekin osakemarkkinoiden suunnasta keskipitkällä aikavälillä optimistisia. Mikäli osakemarkkinat korjaavat kesällä alaspäin, olemme valmiina nostamaan salkun riskitasoa uudelleen.

Investium Osakevarainhoidon odotettu osinkotuotto nousi suojaavamman strategian takia takaisin noin 4.4%:iin. Samaan aikaan salkun yritysten hinta suhteessa niiden tuloksiin (P/E-luku) putosi alle vertailuindeksintason, eli salkku on edullinen. Myös muut arvostusmittarit, kuten hinta/kirjanpidollinen arvo ja hinta/liikevaihtoovat salkulle selvästi matalampia kuin vertailuindeksillä.

Sijoittajille tarjotaan taas useita epävarmuustekijöitä ja huolenaiheita, mutta suhtaudumme niistä huolimatta osakemarkkinoihin positiivisesti lähitulevaisuuden osalta. Pidämme osakkeet yhä ylipainossa korkomarkkinoiden kustannuksella, mutta siirrämme allokaatiotamme Euroopan ylipainottamisesta kohti globaalimpaa hajautusta kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvät markkinat pidämme allokaatiossamme alipainossa sekä osakkeiden että korkojen osalta. Dollari-määräisissä lainoissa USA:n nousseet korot tekevät paikallisista yrityslainoista kehittyvien markkinoiden korkoja houkuttelevampia. Euroopassa tuottotasot eivät olevarsinkaan korkean luottoluokituksen omaavissa lainoissa houkuttelevia ja suosimme siksi korkosijoitusten sijaan kiinteistösijoituksia ja absoluuttisen tuoton rahastoja.


LUE KOKO RAPORTTI TÄÄLTÄ