Nuorten huonot taloustaidot huolestuttavat suomalaisia. Finanssipalveluihin erikoistuneen Investiumin tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että nuorten heikot taloustaidot ovat yhteiskunnallinen ongelma.

Syy huoleen on selkeä: Nuorten maksuhäiriöt ja pikavipit ovat lisääntyneet. Nuorisotyöttömyys on kasvussa.

Jos talouden perusasioita ei opi nuorena, ne eivät välttämättä aukea aikuisenakaan. Varsinkin säästämistä ja sijoittamista oppii ajan kanssa.

Nuorten taloustietämykseen voidaan vaikuttaa kolmea reittiä. Ongelma olisi helposti selätettävissä.

Koulut. Peruskouluissa on lisätty taloustaidon opetusta, mutta onko se riittävästi? Opetus aloitetaan jo neljännellä luokalla, kun aiemmin se aloitettiin vasta yhdeksännellä. Omana aineenaan taloustaito ei edelleenkään ole, vaan sitä opetetaan osana muita oppineita, kuten yhteiskuntaoppia.

Koulussa tärkeällä sijalla pitäisi olla oma henkilökohtainen talous. Miten hankkia oma asunto? Mitä korot tarkoittavat? Miksi lainaa otetaan? Miten ja miksi oma varallisuus rakennetaan?

Koti. Taloustiedon omaksuminen olisi aloitettava jo kotoa. Oman rahan ymmärtäminen, säästämisen korostaminen ja työhön kannustaminen auttaisivat paljon. Myös kodin asenne työntekemiseen ja rahaan vaikuttaa. Nuorelle kannattaa tehdä säästö- ja sijoitussuunnitelma mahdollisimman varhain.

Yritysten pitäisi osallistua nuorten työllistämiseen. Kesätyötä ja erilaisia harjoittelupaikkoja pitäisi tarjota jo yläkouluikäisille. Nuoria pitäisi kannustaa yrittäjyyteen. Kynnystä perustaa oma kesäyritys pitäisi madaltaa.

Suomi osallistuu ensi vuonna ensimmäistä kertaa taloustiedon Pisa-mittaukseen. Suomi on menestynyt Pisa-mittauksissa hyvin, mutta aiemmin se ei ole osallistunut taloustaitoja mittaavan osuuteen. Pisa-tutkimuksen myötä suomalaisnuorten talousosaamisesta saadaan vertailukelpoista tietoa muihin maihin.

Programme for International Students Assessment on OECD:n jäsenmaiden tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta. Tutkimuksen kohteena on peruskoulun 9-luokkalaiset.

Investiumin tutkimuksen perusteella nuorten talousasenteet ovat kuitenkin realistisia. Tutkimuksen mukaan nuoret 18–24-vuotiaat vaurastuisivat mieluiten säästämisellä (30 prosenttia), kovalla työnteolla (26 prosenttia) tai sijoittamalla (19 prosenttia).

Tässä linkki artikkeliin:
http://www.talouselama.fi/uutiset/nuorten-taloustaidot-ovat-hukassa-tassa-ratkaisu-6658391